top of page

Cookies & Privacy

Festival Jazz te Gast is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Hierin zijn we onafhankelijk. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je vindt onze contactgegevens op de contactpagina.

We zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid hiervan. En we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij doorverwijzen.

Festival Jazz te Gast gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen. Alle informatie die je ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. We gebruiken persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor je ze hebt verstrekt.

Op de informatie op deze website berust copyright. Wil je iets gebruiken / overnemen, dan mag dat alleen onder bronvermelding. Het overnemen van afbeeldingen is zonder uitdrukkelijke toestemming van ons niet toegestaan. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Beeld- en geluidsopname tijdens Jazz te Gast
Jazz te Gast kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het festival. Deze opnamen kan Jazz te Gast gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de kanalen van andere media, waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Jazz te Gast indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.

bottom of page