top of page
Jazz te gast - illustraties los - 150 x 150 px20.png

ANBI informatie

info@jazztegast.nl

Kunst te Gast

De Gast 29

9801 AB Zuidhorn

RSIN 8542.12.917

Jaarverslag

Hoofdlijnen beleidsplan

 

Jazz te Gast is een tweejaarlijks, meerdaags muziekfestival met een uniek concept dat plaats vindt in de maand juni. Het is ontstaan en wordt gedragen door inwoners van Zuidhorn, een dorp even ten westen van Groningen in de gemeente Westerkwartier. Voor iedere editie nodigen we een Artist Entrepreneur en een Artist in Residence uit, een internationale ster en een jonge, uitmuntende jazzmusicus. Zij engageren een team van tien excellente (jazz)musici. Deze musici krijgen samen de uitdaging mee om in één dag, ter plekke in ons dorp, nieuw repertoire te maken en dat de volgende dag uit te voeren op zeven prachtige, intieme buitenpodia in de hoofdstraat van het dorp (De Gast). De sociale grondtoon van het festival is gastvrijheid en inclusiviteit. Bewoners, ondernemers, scholen, welzijnsinstelling, de gemeente, het bejaardenhuis; iedereen draagt aan het festival bij.Het is in essentie een ontmoeting waarin gastvrijheid, community, zintuiglijkheid, vertrouwen en bruisende artistieke energie elkaar vinden en versterken, uitgenodigd en omarmd door lokale gemeenschap. In 2024 beleeft het festival zijn vijfde editie.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van stichting Kunst te Gast is onbezoldigd. De honoraria van musici die de stichting bij haar projecten betrekt, voldoen aan de normen van Sena Performers. De honoraria van (freelance) organisatiemedewerkers wordt gebaseerd op de CAO voor Nederlandse Poppodia en festivals. De honoraria van de artistiek coördinator en de producent worden als lumpsum overeengekomen op basis van deze CAO. 

Belangenverstrengeling


De bestuurders van stichting Kunst te Gast hebben geen zakelijke of artistieke relaties met direct bij het festival Jazz te Gast betrokken organisaties. In geval van (mogelijk) tegenstrijdig belang melden de leden van het Bestuur dit direct aan de voorzitter. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur. 
 

In 2023 hebben zich geen kwesties voorgedaan die melding behoeven in het Bestuursverslag. 

Bestuur

Dhr. prof. dr. (Oscar)  Couwenberg

Voorzitter (onbezoldigd)

Lid College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool (beroep)

Honorair hoogleraar Corporate Governance, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslan (nevenfunctie)

Mevr. drs. J.T.N. (Nicolette) Bartelink

Secretaris (onbezoldigd)

Directeur bestuurder Museum aan de A (beroep)

bestuursvoorzitter stichting Noorderlicht (nevenfunctie)

Dhr. W.R (Wim) Duursema RA

Penningmeester (onbezoldigd)

CFO De Suikerzijde BV (beroep)

Penningmeester Menkemaborg Uithuizen (nevenfunctie)

Commissaris van twee Ontwikkelingsmaatschappijen met gemeentelijke aandeelhouders (nevenfunctie)

bottom of page